O'zbekiston hududidagi davlat tuzilmalari.
V - VIII asrlar

V-VIII asrlardagi ilk feodal davrida O‘rta Osiyoning turli hududlari Sharqning quyidagi qudratli davlatlari ta’sirida bo‘lgan: Eftalik (V asrning ikkinchi yarmi – VI asrning birinchi yarmi), Turk xoqonligi (VI asr ikkinchi yarmi – VIII asr o‘rtalari).