Miloddan avvalgi XI-X asrlar

Dalvarzin kulolchiligida ajralib turadigan asosiy ko’rinishlar: sirti kudunglangan, gul solingan idishlar; kudunglanmagan, angobsiz va gulsiz idishlar. Xilma-xil bezak gullari uchburchaklar, tasmalar, yirik va mayda turli chiziqlar bilan to’ldirilgan romblar, oltiburchaklarga kelib ulangan bo’lib, to’g’ri va ko’ndalang katakchalarga joylashtirilgan, ular alohida-alohida guruhli yoki ketma-ket ulanib ketuvchi gullardan iborat. Dalvarzin. Namangan viloyati.