QABRDAN TOPILGAN GAZLAMA BO’LAGI

Gazlama to’q qizil rangli jundan to’qilgan. U ochiq rangli yoysimon-to’rtburchak shaklli naqshlar bilan bezatilgan. Tarqalgan hududi — O’zbekiston janubi
Eski Termiz.