KO’ZA

Nafis shakl pastga tomon torayib tushadi. Idishning yuqori qismi gul solib bezatilgan. Bo’yni yaqinida bodomnusxa o’yiqlar bor, ular har ikki tomondan idish aylanasi barobarida chiziq tortib, ramkaga olingan, so’ng ichiga nuqta-nuqta gullar solingan mehrobsimon naqsh chekilgan.
Kavardon shahristoni. Toshkent viloyati.