DEVORIY SURAT

Budda. Old tomondan ko‘kragi ochiq hamda tasmalangan yoqali ko‘ylakda tasvirlangan. Boshi atrofida yelkasigacha dumaloq gardish oq bo‘yoq bilan ishlangan va qora chiziq bilan konturlangan.
Fayoztepa. Ibodatxona. Surxondaryo viloyati.