DEVORIY SURAT

O‘ng tomonda tasvirlangan soqolli erkakning yon ko‘rinishi. Uning ortida ikki shohli budulg‘a kiygan erkak tasvirlangan.
Fayoztepa. Ibodatxona. Surxondaryo viloyati.