HAYKAL BO‘LAGI

Tors Bodxisattva gavdasi. Kiyimi yoqasi silliq  bovliq ko‘rinishida tasvirlangan. Pastroqda boshqa bezakli belbog‘, ular orasida tangachali parraklar ko‘rinishidagi palmettalar va yopishirilgan shakllar. Pastroqda disksimon yopishmalar qatori.  Kiyim chetlari ko‘ndalang ariqchali va egri o‘yiqli vertikal bovliq shaklida berilgan.   
Fayoztepa. Ibodatxona. Surxondaryo viloyati.