QUYOSH XUDOSI TASVIRI

Gardishda – erkak kishi yuzi. Ingichka peshona ustidagi soch o‘rtadan ochilgan. Burni to‘g‘ri. Og‘zi biroz ochiq. Uzun mo‘ylovlari qalin soqolga tutashib ketadi.
Fayoztepa. Ibodatxona. Surxondaryo viloyati.