Kxaroshtxi yozuvlari bo‘lgan tosh kosaning parchasi.

Kharoshthi yozuvli tosh idish bo’lagi. Budda ibodatxonasida diniy marosimlar jarayonida ishlatilgan marosim idishi. Yon tomonlari o’yma yaproqchalar bilan bezatilgan. Tepa qismi chekkalarida kharoshthili yozuvlar bor. 
Eski Termiz. Surxondaryo viloyati.