RELEFLI TASVIRI TUSHIRILGAN ANTEFIKSLAR

Har tomonga qaragan parrakli poya ko‘rinishidagi akantning relefli tasviri tushirilgan.
Uchta verikal joylashgan bargsimon bo‘g‘inlardan har ikki tomonga ketgan gajaklar ko‘rinishidagi relefli naqsh bilan bezatilgan.
Xolchayon. Surxondaryo viloyati.