OSTADON

Tantanovor qiyofada o‘tirgan ayol qiyofasi. Haykal uslub jihatdan olimlarning fikricha, zardushtiylik xudolaridan birini aks ettiruvchi terrakota haykalchalarga yaqin turadi.