OSTADON BO‘LAGI

Haykalchali ostadon parchasi. Soqolli erkak kishi boshi. Sochlari bo‘ynini berkitib, yelkasigacha tushgan.
Burliqal’a. Qoraqalpog‘iston.