IDISH

Keng bo‘g‘izli va chekkasi tashqariga qayrilgan tuvaksimon idish, tashqi yuzasida archasimon o‘yiq naqsh qushlar shaklchalari bilan almashinadi.
1939 yilda Katta Farg‘ona kanali qurilishida topishgan.