IDISH

Tanasining o‘rta qismida – ikkita burama shohli qo‘ylar shaklidagi zoomorf dastaklar.
Angren. Toshkent viloyati.