SUVDON

Tanasining qavariq qismida sakkizta konsentrik chiziqlar tushirilgan. Korpus chetlarida – ikkita teshikli dastak. Idishning yelka qismida belgi chizilgan. Qo‘yqirilganqal’a. Qoraqalpog‘iston.