BRONZA IDISH

Shakli tuxumsimon. Tanasining yuqori qismiga jo‘mrak kavsharlangan. Idishning pastki qismida taglikka ikkita uchburchaksimon panjalar kavsharlangan.