QOZON

To‘rt dastakli silindrik korpus. Dastaklar orasida yurib ketayotgan echkilar shaklchalari.
Tuyachi. Farg‘ona vodiysi. Katta Farg‘ona kanali qurilishida 1939 yilda topilgan.