KO‘ZGU

Teskari tomoni markazida osish uchun ilgak. Cheti bo‘ylab keng hoshiya. Relefli gulli naqsh.
Ko‘ktepa. Samarqand viloyati.