HAYKAL

Loy, ohak, ganchli asos, bo‘yalgan.
Ayolning belgach bo‘lgan tasviri. Yuzi cho‘zinchoq, ko‘zi bodomsimon. Og‘zi kichkina. Peshonasi markazida bezakli sharsimon taqinchoqli diadema. Bo‘ynida dumaloq shakldagi munchoqli taqinchoq.
Kuyovqo‘rg‘on. Surxondaryo viloyati.