OV SAHNASI TASVIRLANGAN MEMORIY BEZAKLAR.

Ganch, yopishtirish, o‘ymakorlik.
Otdagi chavandoz. Otning pastki qismi va keng shalvar, uzun sakmon kiygan otliq tasvirining bir qismi. Belida o‘qdon. Ot kovsh bilan qoplangan. Chavandoz boshi hoshiya bilan bog‘langan.
Varaxsha. Buxoro viloyati.