BAREL‘EF

Ganch, o‘ymakorlik.
Yosh ayol boshi. 
Varaxsha. Buxoro viloyati.