OSTADON

Loy, yopishtirish, qolip, pishirilgan.
To‘rt nishabli qopqoqli to‘g‘ri to‘rtburchak quti. Korpus gulli va geometrik naqsh bilan qoplangan. Chekka nishablarda antropomorf jonzot tasviri.
Alameddin. Qirg‘iziston.