OSTADON

Loy, yopishtirish, qolip, tirnalgan, och angoba, pishirilgan.
Qopqoqli, oval shaklda. Korpus maydoni vertikal tasmalar bilan teng qismlarga bo‘lingan. Har bir qism ichida yuza chuqur ko‘ndalang kertiklar tirnalgan, har birining markazida yirik muhr – bir tomon harakatlanayotgan ikki erkak tasviri. Chekka tomonlar yirik kertiklar to‘ri bilan bezalgan. Qopqog‘iga bargli navdalar ko‘rinishidagi naqsh tushirilgan.
To‘ytepa. Toshkent viloyati.