YASSI TAXTACHA

Loy, yopishtirish, bosma, pishirilgan.
Nirvana holatida chuqur joyda o‘tirgan Budda.
Qorovultepa. Surxondaryo viloyati.