CHILIM UCHUN TAGLIK

Loy, yopishtirish, pishirilgan.
Silindrik shaklda. Beshta nayzasimon shinak va yuqori qismida konsentrik bog‘liq.
Mingo‘rik. Toshkent.