KO‘ZA

Loy, kulolchilik charxi, qizg‘ish-jigarrang angoba, pishirilgan, yaltiratilgan, tirnalgan.
Bo‘g‘iz qismi gorizontal-qovurg‘ali. Tarnovli jo‘mrak, kesikli dastakning baland qismida qirrali bo‘rtma. Yelkalarida shtrixlangan uchburchaklar tirnalgan.
Kugaittepa. Toshkent viloyati.