BEZAKLI QOPLAMA PLITKA PARCHASI

Albastr, O‘ymakorlik.
O‘simlik va geometrik ko‘rinishdagi naqsh.
Topilma joyi noma’lum.