IDISH

Bronza, qo‘yma, o‘yma bezak.
Silindrik okrpus devorlarida insonlar tasviri tushirilgan gullar. Ichkari tubida – yugurayotgan hayvonlar.
Qopqog‘i yozuvli va qubbasimon bo‘rtma ustidagi yumaloq g‘ubbali uchta medalon bilan bezatilgan. Qopqoq biqinida - dastak.
Topilma joyi noma’lum.