PATNIS

Med, quyma, kavsharlangan, o‘yma bezak, o‘ymakorlik, zarb qilingan.
To‘g‘ri burchakli padnis markazida arka ko‘rinishidagi chuqur bo‘lib, geometrik naqshli gul bilan bezatilgan. Chekkalari yassi, qayrilgan, uslublangan arabcha yozuv va o‘nta medalon bilan bezalgan.
Mirza Buxarin kolleksiyasidan.