KOSA

Loy, pishirilgan, kulolchilik charxi, angoba, naqsh, sirlangan.
Cheti bo‘ylab oq fonda to‘q jigarrang arab yozuvicha “kufi” yozuvi: “Dindorlik yumushlarda yordam beradi”.
Kendiqtepa. Toshkent viloyati.