KOSA

Loy, pishirilgan, kulolchilik charxi, angoba, naqsh, sirlangan.
Katta uchburchak ichiga to‘rtta mayda uchburchak tushirilgan. Ular ichida - jimjimador shaklli naqshlar.
Samarqand. Afrosiyob.