KO‘ZA

Loy, kulolchilik charxi, bosilgan, pishirilgan.
Tanasida va bo‘g‘zida xolli fon bo‘ylab o‘simlik va epigrafik relefli naqsh.
Topilma joyi noma’lum.