USTRULOB GARDISHI NAMUNALARI.

Usturlob - astronomiyada kenglik va uzunlikni, yorug’likning tushish balandligini o'lchaydigan asbob. Bunday astronomik asboblar O'rta asr olimlari, jumladan, Mirzo Ulug'bek tomonidan ham foydalanilgan.