QOPLAMA PLITKA

Albastr, naqsh, sirlangan.
Zich  o‘simlik naqshi fonida oq otdagi chavandozning gulli relefli tasviri.
Topilma joyi noma’lum.