TANGALAR ZARB QILUVCHINING ASBOBLARI

Temir, mis, taqalangan, quyma.
Qisqichlar, metall kesuvchi qaychi, nov,  sandonlar, metall quymasi.
Toshkent.