KOSA

Loy, kulolchilik charxi, naqsh, sirlangan, pishirilgan.
Noaniq o‘simlik naqsh orasidagi ko‘ndalang chuqurchali qubbasimon yopishtirmalar kichkina g‘ubbada birikadi  .
Topilma joyi noma’lum.