Ruscha-o‘zbekcha va o‘zbekcha-ruscha lug‘at

Ruscha-o‘zbekcha va o‘zbekcha-ruscha lug‘at.1884 yil. Qozonda chop etilgan. Dastxat bilan. 
Vladimir Petrovich Nalivkin (1852-1918 yillar) – o’rta osiyo xalqlarining atoqli tadqiqotchisi. V.P.Nalivkin birinchi o‘zbekcha-ruscha va forscha-ruscha lug’atlarni, o’zbek tilining Andijon lahjasi grammatikasining muallifi hisoblanadi.